Gwarancja na usługi

dentalexcellent.com » O nas » Gwarancja na usługi

Na wykonywane przez nas usługi medyczne otrzymują Państwo gwarancję.Gwarancji udzielamy na prace wykonane w całości w naszej placówce.

Leczenie zachowawcze – wypełnienia:

 • gwarancja 2 lata przy prawidłowo zachowanych warunkach zgryzowych,
 • gwarancja 6 m-cy w zębach mlecznych,
 • gwarancja 3 m-ce – w zębach martwych lub gdy wypełnienie jest większe niż 50% objętości zęba,
 • leczenie kanałowe w całości wykonane w Dental Excellent 3 lata.

Leczenie protetyczne:

 • wkłady koronowo-korzeniowe – 1 rok,
 • uzupełnienia protetyczne stałe i ruchome – 2 lata,
 • w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu – 6 miesięcy,

W przypadku wykonanych prac protetycznych, gwarancja nasza uzyskuje ważność wraz z zakończeniem realizacji planu leczenia protetycznego zaleconego przez lekarza.

Leczenie implantologiczne:

 • wszczepiony implant – 5-10 lat,
 • prace protetyczne na implantach – 2 lata,
 • w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu gwarancja jest skrócona do 6 miesięcy.

Biżuteria nazębna – 6 miesięcy.

Warunki utrzymania gwarancji:

 • wizyty higienizacyjne (usunięcie kamienia i osadów) oraz kontrolna (u lekarza prowadzącego) co sześć miesięcy,
 • utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, podanymi podczas wizyty higienizacyjnej,
 • niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych.

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych jak np. korony tymczasowe czy protezy natychmiastowe,
 • prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
 • ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza Dental Excellent,
 • jeśli bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego,
 • oprotezowanie naprawiane w innych pracowniach protetycznych,
 • oprotezowanie samodzielne naprawiane (klejone) przez Pacjenta.
 
Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:
 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,
 • złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie,
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie,
 • nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • urazów mechanicznych,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • korekt wykonanych poza Dental Excellent,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na jamę ustną i zęby Pacjenta (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami).W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.