Projekt LAWP

dentalexcellent.com » O nas » Projekt LAWP

Firma DentalExcellent Andrzej Walkiewicz zrealizowała projekt z Działania 1.2 RPO WL 2007 – 2013 współfinansowany ze środków unijnych i budżetu Państwa.
Tytuł projektu:
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez dywersyfikację usług”

Nazwa Beneficjenta:
DentalExcellent Andrzej Walkiewicz

Numer projektu:

08.12-WND-RPLU.01.02.00-06-831/12
Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl”> lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl