Radiologia cyfrowa

dentalexcellent.com » Usługi » Radiologia cyfrowa

W Dental Excellent gwarantujemy naszym pacjentom najwyższy poziom wszystkich usług, poczynając od rzetelnej i pewnej diagnostyki, która stanowi podstawę wszelkich dalszych poczynań terapeutycznych.

W diagnostyce stomatologicznej szczególną pozycję zajmują badania radiologiczne, pozwalające na uzyskanie informacji niedostępnych innymi metodami diagnostycznymi.

Nasze Gabinety dysponują pracownią radiologiczną wyposażoną w sprzęt rentgenowski najwyższej klasy i najnowszej generacji, który umożliwia natychmiastowe otrzymywanie wyników badań w warunkach pełnego bezpieczeństwa pacjenta. Przy każdym fotelu dentystycznym znajdują się aparaty rentgenowskie do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych więc pacjent nie musi przechodzić do oddzielnego pomieszczenia w celu wykonania zdjęcia np. podczas wypełniania kanałów korzeniowych zęba.

Dzięki zastosowaniu techniki radiografii cyfrowej Gendex (obraz badanego obiektu uzyskuje się nie na kliszy rentgenowskiej, lecz na monitorze komputera) możemy:

  • przeprowadzić bardzo szczegółową analizę badanego obiektu m.in. dzięki możliwości otrzymania obrazu kolorowego, co ułatwia wykrywanie nieprawidłowości,
  • wykonać wysokiej jakości obróbkę cyfrową obrazu uzyskanego na monitorze komputera – poprzez powiększanie zdjęcia w całości lub tylko wybranych jego części, pomiar odległości wybranych punktów, pomiar gęstości optycznej tkanek itp.,
  • uzyskać natychmiastowy wynik badania przez eliminację procesu wywoływania zdjęć rentgenowskich,
  • zmniejszyć dawki promieniowania nawet 6-9-krotnie w stosunku do konwencjonalnego zdjęcia rtg, co ma szczególne znaczenie w dziedzinach stomatologii wymagających kilkakrotnego wykonywania badania radiologicznego np. endodoncji czy implantologii,
  • gromadzić dane i jeśli zajdzie taka potrzeba wielokrotnie je odtwarzać.

Dzięki cyfrowemu pantomografowi najnowszej generacji mamy możliwość wykonywania doskonałej jakości zdjęć pantomograficznych, zdjęć zatok szczękowych, stawów skroniowo-żuchwowych. Tu również mamy zmniejszoną dawkę promieniowania w porównaniu z konwencjonalnymi aparatami.

CYFROWE ZDJĘCIA ZĘBÓW WE WSZYSTKICH PROJEKCJACH

Ten typ zdjęć rentgenowskich znajduje zastosowanie właściwie we wszystkich dziedzinach stomatologii: od wykrywania ognisk próchnicy w stomatologii zachowawczej począwszy na ocenie stopnia osteointegracji implantów skończywszy. Zdjęcia zębowe dają najwięcej informacji radiologicznych o stanie pojedynczych zębów i charakteryzują się największą dokładnością w odwzorowaniu szczegółów.


ZDJĘCIA PANTOMOGRAFICZNE

Technika pantomograficzna pozwala na jednoczesne uwidocznienie całego uzębienia, kości szczęk oraz struktur sąsiednich na jednym zdjęciu, przy dawce promieniowania, odpowiadającej 4-5 zdjęciom zębów. Pomimo tego, że wykazują mniejszą dokładność niż zdjęcia zębów, pozwalają na całościową ocenę stanu uzębienia, co tłumaczy ich znaczną użyteczność w procesie diagnostycznym, planowaniu leczenia i ocenie jego wyników. Wśród zalet zdjęć pantomograficznych wymieniane są również: brak uciążliwości dla pacjenta, możliwość wykonania badania u pacjenta niezdolnego do otwarcia ust, zrozumiałość uzyskanego obrazu dla pacjenta. Obecnie zdjęcia pantomograficzne są rutynowo wykonywane jako badania wstępne przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego.

ZDJĘCIA STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

Badania rentgenowskie stawów skroniowo-żuchwowych są nieocenioną pomocą w diagnostyce schorzeń tych struktur organizmu. Stanowią one badania dodatkowe w chirurgii stomatologicznej, protetyce oraz ortodoncji, gdyż każda z tych dziedzin zajmuje się leczeniem chorób stawów skroniowo-żuchwowych, choć z innej perspektywy. Objawy chorobowe dotyczące stawów są często dyskretne i niejednoznaczne, zaś badanie radiologiczne może dostarczyć wielu informacji odnośnie przyczyny, lokalizacji i postaci nieprawidłowości.

ZDJĘCIA ZATOK SZCZĘKOWYCH

Obraz rentgenowski zatok szczękowych pozwala nie tylko na rozpoznanie nieprawidłowości dotyczących samych zatok, ale na wyeliminowanie jednej z przyczyn dolegliwości bólowych zębów, jaką jest stan zapalny zatok szczękowych.

 

Dofinansowanie Logo
NFZ logo