Polityka prywatności

dentalexcellent.com » Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Zapewniamy, że w gabinetach Dental Excellent:

 • nie udostępniamy, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,

 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania usług stomatologicznych i procedur z tym związanych,

 • dbamy o ich bezpieczeństwo.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,

 • pesel

 • adres,

 • inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług.

Informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Dental Excellent,

 • aktualizacji swoich danych osobowych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • usunięcia swoich danych osobowych.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.