Protetyka

W zakres protetyki wchodzi uzupełnianie zarówno utraconych tkanek zęba jak i pojedynczych oraz mnogich braków zębowych. Utrata nawet jednego zęba, pomijając względy estetyczne, nie jest obojętna dla całego układu żucia. Ubytek taki należy jak najszybciej uzupełnić, ponieważ zęby stanowią tak spójny zespół, że zaniechanie tego może prowadzić do przesuwania się i obracania się zębów sąsiadujących z luką, „wydłużania się” zębów przeciwstawnych i zaniku kości. Wszystko to może doprowadzić do utraty kolejnych zębów oraz nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych.

Do uzupełnień protetycznych zaliczamy:

1. stałe uzupełnienia protetyczne:

 • korony porcelanowe, pełnoceramiczne,
 • mosty,
 • wkłady koronowo-korzeniowe,
 • licówki,
 • in lay,
 • on lay,

2. ruchome uzupełnienie protetyczne:

 • protezy szkieletowe,
 • protezy osiadające całkowite i częściowe,
 • protezy elastyczne,
 • protezy typu overdenture,
 • protezy natychmiastowe.

Współpracujemy z najlepszymi laboratoriami techniki dentystycznej w Polsce. Dzięki temu możemy zaproponować Państwu najnowsze zdobycze w tej dziedzinie między innymi korony i mosty pełnoceramiczne, uzupełnienia in lay, on lay, które gwarantują doskonały efekt kosmetyczny – idealnie imitują tkanki zęba. Dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin stomatologii potrafimy rozwiązywać bardzo trudne problemy.

Korony stomatologiczne

Korony stomatologiczne są to uzupełnienia protetyczne pozwalające odbudować kształt i funkcję zniszczonego zęba nawet wtedy, gdy nie jest już możliwa standardowa odbudowa zęba za pomocą wypełnienia.

Wskazaniem do wykonania korony jest:

 • duże zniszczenie tkanek zęba,
 • zęby po leczeniu kanałowy,
 • niezadowalający wygląd estetyczny zęba.

Oferujemy korony pełnoceramiczne oraz licowane porcelaną – oba rodzaje koron pozwalają uzyskać doskonały efekt estetyczny i funkcjonalny. W zakresie maksymalnej estetyki korony pełnoceramiczne są idealną alternatywą dla standardowych koron metalowych licowanych porcelaną. Nie zawierają one podbudowy metalowej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie optymalnej głębi i przezierności idealnie naśladującej naturalny, zdrowy ząb.

Mosty stomatologiczne

Porcelanowe mosty stomatologiczne należą do stałych uzupełnień protetycznych. Oznacza to, że są one zacementowane na stałe na zębach własnych Pacjenta, dlatego są one bardzo komfortowym i wygodnym rozwiązaniem protetycznym. Za pomocą mostów stomatologicznych uzupełnia się braki jedno- lub kilku-zębowe. Są one alternatywą dla zastosowania implantów. Most zawieszony na własnych zębach filarowych Pacjenta odtwarza brakujące zęby pod względem zarówno estetycznym jak i funkcjonalnym. W naszych Gabinetach oferujemy mosty pełnoceramiczne na tlenku cyrkonu oraz mosty licowane porcelaną.

W celu uniknięcia konieczności szlifowania często zdrowych tkanek zęba, w przypadku pojedynczych braków zębowych, szczególnie w odcinku przednim, z powodzeniem stosujemy system mostów adhezyjnych. Pozwala on na osiągnięcie doskonałych efektów estetycznych i komfortu pacjenta, bez konieczności szlifowania zębów sąsiednich. Istotą metody jest odbudowanie brakującego zęba przy użyciu materiału kompozytowego nowej generacji i przytwierdzeniu go do powierzchni językowych (wewnętrznych) zębów sąsiednich za pomocą wytrzymałego i niezwykle trwałego włókna szklanego.

Wkłady koronowo-korzeniowe

Wskutek bardzo dużego zniszczenia próchnicowego zęba dochodzi czasami do sytuacji, gdy jedynymi zdrowymi tkankami zęba wolnymi od próchnicy jest sam korzeń. Dawniej zęby z których pozostał jedynie sam korzeń były usuwane, obecnie istnieje możliwość ich trwałej i estetycznej odbudowy za pomocą wkładów korono-korzeniowych. Wkłady koronowo-korzeniowe są to konstrukcje protetyczne stosowane w przypadku dużego zniszczenia własnych tkanek zęba. Cementowane są one na stałe w korzeniu zęba – służą jako filar pod późniejszą odbudowę części koronowej. Warunkiem zastosowania takiego wkładu jest wcześniejsze leczenie kanałowe odbudowywanego zęba.

Rozróżniamy dwa rodzaje wkładów koronowo-korzeniowych:

 • wkłady koronowo-korzeniowe tzw. „lane”– wykonywane ze stopów metali wykonywane w laboratorium techniki dentystycznej przez technika,
 • wkłady koronowo-korzeniowe standardowe – wykonane najczęściej z włókien szklanych w ustach pacjenta przez lekarza.

Licówki

Jest to cienki płatek („łuska”), wzmocnionej, wytrzymałej porcelany, który lekarz dentysta przykleja na przygotowany wcześniej ząb od przodu czyli od strony licowej, stąd nazwa. Posługując się uproszczoną analogią, licówki odpowiadają tipsom naklejanym na paznokcie. Dzięki licówkom możemy wyeliminować wszystkie estetyczne niedoskonałości zębów, zmieniając ich kolor, kształt, długość lub odbudowując brakujące fragmenty, zamykanie przerw między zębami. Porcelana sprawia, że zęby zachowują naturalnie wyglądający połysk i kolor i są nie do odróżnienia od naturalnych zębów bez licówek.

Przeciwwskazania do wykonania licówek:

 • nieprawidłowości zgryzowe – sytuacje, w których zaburzenia zgryzu powodowałyby nadmierne, patologiczne obciążenie licówek, a tym samym ich uszkodzenie lub utratę,
 • parafunkcje – szkodliwe nawyki takie jak obgryzanie paznokci lub długopisu, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub utraty licówki,
 • bruksizm, czyli patologiczne zgrzytanie zębami w nocy, chyba że równolegle wdroży się leczenie w postaci ochronnej szyny relaksacyjnej, z którą pacjent śpi,
 • brak lub niewystarczającą higienę jamy ustnej,
 • zęby bardzo krótkie, gdzie istnieje obawa, że powierzchnia przylekania licówki byłaby zbyt mała, aby zapewnić jej utrzymanie, chyba że zastosuje się zabieg chirurgicznego wydłużenia korony klinicznej zęba,
 • nie uzupełnione odcinki boczne uzębienia, gdyż brak zębów bocznych powoduje przeciążenie odcinka przedniego, a tym samym wykonanych licówek; w takiej sytuacji wykonanie licówek powinno być poprzedzone leczeniem protetycznym mającym na celu rekonstrukcję zębów bocznych za pomocą implantów, mostów lub protez ruchomych.

In lay

To wkłady, których używa się do wypełnienia ubytków. Inlay’e umożliwiają odtworzenie powierzchni żującej zęba, a co za tym idzie – pełne włączenie go w proces żucia pokarmów.

On lay

W dużych ubytkach, także w bocznych zębach leczonych kanałowo (które jeszcze nie kwalifikują się do leczenia protetycznego za pomocą korony), wykorzystuje się wkłady onlay lub overlay, pod które preparuje się całą powierzchnię żującą zęba, włączając powierzchnie styczne.

Uzupełnienia inlay i onlay robione są z kompozytu, porcelany lub złota. Wkłady (nakłady) porcelanowe to obecnie najnowocześniejsze rozwiązanie. Metoda pośrednia, użyta do modelowania ubytku w laboratorium, pozwala na prawie idealne odtworzenie anatomicznego kształtu zęba oraz jego punktów stycznych. Porcelana odlewana lub tłoczona pod ciśnieniem daje jeszcze lepsze efekty. Równie dobrym co porcelana materiałem do wykonywania onlay i inlay jest złoto. Jest idealnym materiałem do wykorzystywania w jamie ustnej, ponieważ prace ze złota zapobiegają powstawaniu próchnicy wtórnej – mają działanie bakteriostatyczne. Jedynym mankamentem jest brak pełnej estetyki – inlay (onlay) złoty odróżnia się kolorem od pozostałych zębów.

Protezy osiadające

Są to uzupełnienia ruchome wykonywane z tworzywa akrylowego. Głównym wskazaniem do ich stosowania są przypadki bezzębia lub rozległych braków w uzębieniu, kiedy nie ma możliwości wykonania innych rodzajów uzupełnień (protez szkieletowych, stałych, opartych na implantach).

 

Protezy szkieletowe

Protezy szkieletowe to nowoczesne, ruchome uzupełnienia protetyczne. Proteza taka opiera się nie tylko na dziąsłach i błonie śluzowej, ale również na zębach – nie powoduje więc wzmożonego zaniku kości i dziąseł. Wykonana prawidłowo może służyć pacjentowi przez długie lata. Podstawowe części protezy szkieletowej to metalowa baza (szkielet) oraz akrylowe elementy odbudowujące brakujące tkanki (zęby i podłoże).

 

Protezy elastyczne

Protezy elastyczne, znane także jako protezy nylonowe to najnowsze rozwiązanie protetyki stomatologicznej. Są one doskonałą alternatywą dla tradycyjnych całkowitych i częściowych protez akrylowych. Wykonane są ze specjalnego elastycznego tworzywa, które zapewnia protezie odporność na złamanie i znacznie większy komfort użytkowania. W porównaniu do tradycyjnych protez wykonanych z akrylu mają wiele zalet, które sprawiają, że ich użytkowanie jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze dla pacjenta:

 • są dużo cieńsze od protez standardowych,
 • mają lepsze utrzymanie – nie spadają,
 • nie wywołują reakcji alergicznych,
 • nie mają metalowych klamer – estetyczne klamry w kolorze dziąseł,
 • są lekkie i elastyczne – nie łamią się i nie pękają,
 • mają mniejszy zasięg – zajmują mniej miejsca w jamie ustnej.

Protezy typu Overdenture

Protezy typu overdenture to ruchome uzupełnienie protetyczne, pokrywające na całej powierzchni korzeń lub korzenie resztkowego uzębienia lub implanty. Protezy te utrzymywane są na korzeniach lub wszczepach poprzez system zatrzasków (najczęściej kulkowych). Są to uzupełnienia spełniające wymogi estetyki, chroniące kości szczęk przed zanikiem oraz zapewniające akceptowalny komfort dla Pacjenta. Warunkiem koniecznym w przypadku użytkowania tego typu protez jest opanowanie przez Pacjenta zasad utrzymywania idealnej higieny jamy ustnej i regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne! Warto zwrócić uwagę na możliwość wykonania protezy overdenture oparte na zaledwie 2 implantach w żuchwie i szczęce u Pacjentów bezzębnych, co przy względnie przystępnych kosztach, diametralnie poprawia komfort użytkowania w porównaniu do protez całkowitych osiadających.

Protezy natychmiastowe

Proteza natychmiastowa to ruchome uzupełnienie protetyczne, które zostaje oddane pacjentowi bezpośrednio po usunięciu zębów w czasie działania znieczulenia. Wszystkie czynności związane z wykonaniem protezy są przeprowadzane przed usunięciem zębów. Takie postępowanie pozwala na uniknięcie przykrej dla pacjenta sytuacji braku zębów, zapewnia normalne warunki życia i możliwość kontynuowania pracy zawodowej. Wpływa również bardzo korzystnie na gojenie się ran poekstrakcyjnych. Stosowanie tego typu rozwiązania wiąże się jednak z koniecznością bezwzględnego przestrzegania zaleceń lekarza protetyka, zgłaszania się na częste wizyty kontrolne oraz utrzymania wzorowej higieny jamy ustnej i protezy. Są to protezy czasowe, przygotowują do wykonania protez docelowych.

Dofinansowanie Logo
NFZ logo